Стандарт

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

MNS 6751 : 2019 Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага Хамрах хүрээ 2.1 Энэхүү стандарт нь

READ MORE

Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа Ерөнхий шаардлага

MNS 5633 : 2019 Энэхүү стандартыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүүхдийн амралт, зуслангийн үйл

READ MORE

Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бүтэн өнчин, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлж

READ MORE

Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага

Энэ стандарт нь үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн /цаашид уралдаанч хүүхэд гэх/ уралдаан болон

READ MORE