Хууль тогтоомж

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ

legalinfo.mn – ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ _Шинэчилсэн найруулга_

READ MORE

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ

legalinfo.mn – ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ

READ MORE

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДАД ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

legalinfo.mn – ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДАД ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

READ MORE

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn – ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх)

READ MORE

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn – ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ _Залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэх, баталгаажуулах_

READ MORE

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

MNS 6751 : 2019 Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага Хамрах хүрээ 2.1 Энэхүү стандарт нь

READ MORE

Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа Ерөнхий шаардлага

MNS 5633 : 2019 Энэхүү стандартыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүүхдийн амралт, зуслангийн үйл

READ MORE

Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бүтэн өнчин, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлж

READ MORE