Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага

Энэ стандарт нь үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн /цаашид уралдаанч хүүхэд гэх/ уралдаан болон бэлтгэл сургуулилтын үед өмсөх хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Стандарт үзэх

Эх сурвалж: https://estandard.gov.mn/standard/reader/4362

You May Also Like