ЗӨВЛӨМЖ

    Хүүхдүүдээс ямар үед хамгийн аз жаргалтай байдаг вэ? гэж асуухад аав ээж нь бие биенээ хайрлаж байгааг харах хамгийн сайхан байдаг гэж хариулжээ.
Хайранд өссөн хүүхэд хүнийг хайрлаж сурдаг.
Бүхий л харилцаа бүхий л шийдвэрт #НЭГДҮГЭЭРТ_ХҮҮХЭД