ДАРХЛАА ДЭМЖИХ БАГЦ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОЛГОЛОО.

Монгол Улсын Шадар сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 57 дугаар тушаалаар батлагдсан “Коронавируст халдвар /Ковид-19/ цар тахлын үед хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх түр журам”, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн “Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/492 тоот захирамж, Засгийн газрын 2019 оны 201 дүгээр тогтоол буюу Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа болон Ковидын эмнэлэгт эмчлэгдэж байгаа нийт 100 хүүхдэд дархлаа дэмжих багц бүтээгдэхүүн олгох ажлыг зохион байгууллаа.

Previous article

You May Also Like