“ГЭРЭЛТ НОМ” КЛУБЫН ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

     “Гэрэлт ном” клуб ээлжит уулзалтаа 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион явууллаа. Энэ удаад клубын гишүүн Е.Олжас CHARLES DUHIGG-ийн дадал зуршлын хүч, буруу дадал зуршлаас салах арга замыг шинжлэх ухааны үндэстэй тайлбарласан, бодит жишээгээр баяжуулан бичсэн “Дадал зуршлын хүч” номыг танилцуулж, гишүүдийн дунд номын агуулгатай холбоотой сонирхолтой тэмцээн зохион явууллаа.

 

You May Also Like