АЙМГИЙН “ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮҮХЭД”-ИЙГ ШАЛГАРУУЛЖ, АЛДАРШУУЛЛАА

Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3 дахь заалтад заасан” хүүхэд оюун ухаан, авьяас билэг, бие бялдар, ур чадвараа хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг авах”, 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6 дахь заалтад заасан“ оюун ухаан, бие бялдар, авьяас чадвараа хөгжүүлэх” эрхийн хүрээнд жил бүр “ОНЫ ОНЦЛОХ ХҮҮХЭД” шалгаруулах үйл ажиллагааг уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн.
Өнөөдөр хүүхдийн хөгжих, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг хангах хүрээнд мэдлэг, авьяас чадвар , хичээл зүтгэлээрээ тэргүүлэн сурлага, спорт, урлаг болон бусад төрлөөр амжилт гарган манлайлсан аймгийн 2021 оны “Оны онцлох хүүхэд”-ийг шалгаруулж алдаршууллаа.
Аймгийн Засаг дарга, Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн Д.Бауыржан, аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Х.Пернегүл нар “Оны онцлох хүүхэд”-ийг хүлээн авч ярилцан шагналыг гардуулан цаашдын сурлага хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүслээ.
Эдгээр хүүхдүүд нь сургууль хамт олныхоо дунд нэр хүндтэй, бусдад үлгэр дуурайлал болохуйц авьяас билэг, авхаалж самбаа, хичээл зүтгэл, оюун ухаан, нийгмийн амьдрал ба хүүхдийн өөрөө удирдлагын байгууллагын үйл ажиллагаанд бусдыг манлайлан оролцож, тухайн төрөлдөө олон улс, улс, аймаг, болон сум орон нутгийнхаа уралдаан тэмцээнд амжилт үзүүлсэн тэргүүний манлайлагч хүүхдүүд байлаа.
Сурлагын амжилт номинациар:
1. Бугат сумын ЕБС-ийн 12 дугаар ангийн сурагч Мерей овогтой Балауса
2. Өлгий сумын Зайд сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Жанболат овогтой Айшуах
3. Өлгий сумын Бастама сургуулийн 12-р ангийн сурагч Бекболат овогтой Юсуф
4. Алтай сумын ЕБС-ийн 11-р ангийн сурагч Мейрамбек овогтой Алтыннур
5. Бастама сургуулийн 12-р ангийн сурагч Айбек овогтой Жансая
6. Цэнгэл сумын 1-р сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Боранбай овогтой Таншолпан
7. Дэлүүн сумын ЕБС-ийн 9-р ангийн сурагч Маратбек овогтой Ану
8. Ногооннуур сумын ЕБ-ын 1-р сургуулийн 11-р ангийн сурагч Адилбек овогтой Мадина
9. Зайд сургуулийн 10-р сургуулийн сурагч Жолаушыбай
Овогтой Батима
Биеийн тамир, спорт номинациар:
1. Өлгий сумын ЕБ-ын 1-р сургуулийн 10-р ангийн сурагч Айдархан Тасхын
2. Зайд сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагч Ержан овогтой Нурсултан
3. Бастама сургуулийн 11-р ангийн сурагч Серикбай овогтой Нуртилек
4. Дарын цогцолбор сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Батырбек Жантолхын
5. Бастама сургуулийн 12-р ангийн сурагч Төлеген овогтой Али
6. ЕБ-ын 2-р сургуулийн 12-р ангийн сурагч Сергазы овогтой Нурбек
7. Дарын цогцолбор сургуулийн сурагч Сейл овогтой Ахниет
Хүүхдийн оролцооны өөрийн удирдлагын байгууллага номинациар :
1. Өлгий сумын Зайд сургуулийн 12-р ангийн сурагч Табыс овогтой Ибрахим
2. Зайд сургуулийн 12-р ангийн сурагч Ахханат овогтой Асемай
3. Дарын цогцолбор сургуулийн 12-р ангийн сурагч Хайрол овогтой Гүлнур
4. ЕБ-ын 3-р сургуулийн 12-р ангийн сурагч Мейрамбек овогтой Игилик
5. ЕБ-ын 2-р сургуулийн 12-р ангийн сурагч Мөнхдөл овогтой Ууганбилэг
6. ЕБ-ын 2-р сургуулийн 12-р ангийн сурагч Өмирхан овогтой Балапан
Урлаг уран бүтээл номинациар :
1. Цэнгэл сумын 1-р сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Кеншилик овогтой Аллаберген
2. Сагсай сумын 12-р ангийн сурагч Хавдалхан овогтой Меруерт
3. Зайд сургуулийн 10-р ангийн сурагч Магмут овогтой Аружан
4. ЕБ-ын 5-р сургуулийн 12-р ангийн сурагч Асан овогтой Ермек
Байгаль, хамгаалал, эрүүл аюулгүй орчин номинациар:
1. Зайд сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Төлеген овогтой Жансая нар тус тус шалгарлаа.
 
Previous article

You May Also Like